АНАЛИЗИ И ИСТРАЖУВАЊА

29512834_10156591111311111_8699295482849765587_n

Анализа за состојбата на жените во рурални средини - Повеќе пречки отколку можности

zdravstvo zatvori

gragansko obrazovanie

Граѓанско образование за родова рамноправност

Во рамки на Првиот Форум за родова еднаквост, во организација на FES Skopje ...

samohrani majki1

Самохраните мајки-жртви на мултиплицирано насилство

Во рамки на Првиот Форум за родова еднаквост, во организација на FES Skopje ...

EIGE databaza

Датабаза за родова статистика

Европскиот Институт за родова еднаквост (EIGE) изготви 15078701_1242632525782957_98815723188629671_n

IME
unicef

UNICEF - Анализа на состојбата: Сексуална злоупотреба на деца

Канцеларијата на UNICEF во Скопје во Декември 2010 година објави Анализа на состојбата: Сексуална злоупотреба на деца. Оваа студија беше изработена од страна...

andrea spar 1

Андреа Спехар - вонредна Професорка на Универзитетот на Гетеборг

Андреа Спехар е вонредна професорка по политички
науки на Универзитетот во Гетеборг, Шведска и истражувач во Центарот на Универзитетот за Европски Истр...

radica todorovska1

Родова рамноправност - политичко интегративен предизвик за современиот Балкан (низ примерот на државите од бившиот југословенски сојуз)

Анализата „Родова рамноправност - политичко интегративен предизвик за современиот Балкан (низ примерот на државите од бившиот југословенски сојуз)“, изработе...

ILO
224326

Дали се слуша гласот на жените во политиката

Како е учеството на жените во политиката променето во последните 20 години во регионот на ОБСЕ? Нов водич објавен од страна на Канцеларијата на ОБСЕ за демок...

logo-ipi

Улогата на жените во мировните процеси

Мировните и процесите на политичка транзиција обезбедуваат клучни можности да се трансформираат институциите, структурите и односите во општествата погодени ...

Untitled

Правата на жените во земјите на ОБСЕ

Гардијан креираше интерактивна скала на која се претставени правата на жените во земјите членки на ОБСЕ во различни области, оценувајки ја законската легисла...

Untitled1

Индекс за родова еднаквост

Индексот за родова еднаквост е уникатна алатка за мерење којашто ја синтетизира сложеноста на родовата еднаквост како мултидимензионален концепт во мерна ала...

Untitled2

Жените во политика - РЕАКТОР

РЕАКТОР Истражување во акција е организација која се занимава со истражувања со цел креирање политики. Со поддршка од Француската Амбасада во Скопје и Национ...