НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИ И СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИ И ДЕВОЈЧИЊА И СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Овде можете да ги најдете сите документи и законски акти кои ја регулираат областа на насилство врз жени и девојчиња и семејно насилство во Република Македонија, како и меѓународни документи од истата област.

Самохраните мајки-жртви на мултиплицирано насилство

Во рамки на Првиот Форум за родова еднаквост, во организација на FES Skopje ...

Конференција на тема „Заштита и поддршка на жени-жртви на родово базирано насилство“

Во организација на Националниот совет за родова рамноправност денес се одржа конференција на тема „Заштита и поддршка на жени-жртви на родово базирано насилс...

Истанбулска Конвенција

Конвенцијата на Советот на Европа за превенција и борба против насилството врз жената и семејното насилство од 11.5.2011 година, позната како

Подзаконски акти за справување со семејно насилство

Во согласност со Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, институциите задолжени да го спроведуваат донесоа сопствени правилници кои...

Заштита и спречување на семејно насилство

Со Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство се уредува одговорното и должно постапување на институциите и здруженијата, нивната меѓус...