Дали сте добар слушател?

Често се вели дека една од најважните карактеристики за успешна комуникација со луѓе е способноста на слушање на другите луѓе. Хелен Лернер, ЦЕО и основачка на Creative Expansions, Inc како дел од алатките за јакнење на моќта на индивидиуите има развиено и тест за способноста за слушање. Доколку Ве интересира каква е Вашата способност за слушање на други луѓе можете да се истестирате на англиски јазик на нејзината страна: Дали сте добар слушател?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *