Подзаконски акти за справување со семејно насилство

Во согласност со Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, институциите задолжени да го спроведуваат донесоа сопствени правилници кои го регулираат постапувањето во рамки на институциијата. Во продолжение се правилниците усвоени од Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи и Министерството за здравство.

ПРАВИЛНИК ЗДРАВСТВО

ПРАВИЛНИК МВР 2

ПРАВИЛНИК МВР

ПРАВИЛНИК МТСП 2

ПРАВИЛНИК МТСП

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *