March 2016

reporterka

РепортерКа – Сексистичка вербална навреда

Во 2015 Португалија ја прогласи вербалната сексуална злоупотреба за кривично дело. Според Equaltimes целата приказна започнува со Адриана Лопера, медицинска сестра, која сакајќи да докаже дека вербалната злоупотреба е исто така проблем, на една конференција застанува…