50% од најновата група астронаути на НАСА се жени!

Од вкупно 6100 апликанти, после 18 месечни ригорозни медицински и психолошки тестови избрани се 8 регрути кои ќе ја сочинуваат најновата група астронаути регрути на НАСА. Од нив 50%, односно 4 регрути се жени, објави ViralWomen.

Тие ќе поминат интензивни обуки во текот на две години пред да се приклучат на групата од вкупно 46 активни астронаути на НАСА.

“Ние никогаш не утврдуваме колку луѓе од секој пол ќе се изберат, но тие беа најквалификувани луѓе од оние кои ги интервјуиравме”, изјави заменик-директорот на НАСА Центарот за истражување во Глен, Janet Kavandi  во Google Hangout, кога во 2013 година класата беше најавена.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *