Честит Меѓународен Ден на семејството

love family

Во 1993 година, Генералното собрание на Обединетите Нации одлучи во резолуција дека 15 мај секоја година треба да се гледа како Меѓународниот ден на семејството. Овој ден им дава можност да се промовира свесноста за прашања кои се однесуваат на семејствата и да се зголеми знаењето за социјалните, економските и демографските процеси кои влијаат семејства.

Be the first to comment on "Честит Меѓународен Ден на семејството"

Leave a comment

Your email address will not be published.

*