Анализи

За нас

Идејата на ednakvi.mk е да овозможи најголем можен број на родови информации на едно место. Целта на страната е да им овозможи на жените во Македонија едноставно да дојдат до сите информации кои ќе им овозможат да го подобрат своето живеење, како и да да ги дознаат сите можности кои им се нудат од страна на домашните и странските институции и здруженијата на граѓани. Едновремено страната цели да овозможи презентација во јавност на жените од различни области на општественото живеење и нивните цели.

Страната е основана и уредувана од Тања Томиќ, а за содржината на страната придонесуваат (по азбучен редослед):

Ана Ангеловска

Александра Цветковска

Афердита Хаџијаха Имери

Билјана Настовска

Илина Мангова

Ристо Гапиќ

 

 


zdravstvo zatvori

Здравствена заштита во затворите во Република Македонија, со посебен акцент на здравјето на жените

Во рамки на Првиот Форум за родова еднаквост, во организација на FES Skopje и ПРОГРЕС Институт беше изготвена анализата „Здравствена заштита во затворите во Република Македонија, со посебен акцент на здравјето на жените“. Намерата на овој труд е да…


gragansko obrazovanie

Граѓанско образование за родова рамноправност

Во рамки на Првиот Форум за родова еднаквост, во организација на FES Skopje и ПРОГРЕС Институт беше изготвена анализата „Граѓанско образование за родова рамноправност“. Овој документ има за цел да иницира промена на Наставниот план и програма за учебникот…


samohrani majki1

Самохраните мајки-жртви на мултиплицирано насилство

Во рамки на Првиот Форум за родова еднаквост, во организација на FES Skopje и ПРОГРЕС Институт беше изготвена анализата „Самохраните мајки-жртви на мултициплирано насилство“. Предмет на овој документ е дискриминацијата и виктимизацијата врз жените предизвикана од неажурноста на институциите на…


EIGE databaza

Датабаза за родова статистика

Европскиот Институт за родова еднаквост (EIGE) изготви датабаза за родови статистики. Базата на податоци содржи родови статистики од сите краеви на Европската унија (ЕУ) и пошироко, на ниво на ЕУ, земјите-членки и на европско ниво. Таа…


15078701_1242632525782957_98815723188629671_n

Истражување на ЦРПМ за интересот на девојките за технолошките науки

Центарот за истражувања и креирање политики, со поддршка на Град Скопје спроведе истражување на тема „Средношколците и природните науки: анализа на ставовите и перцепциите од родов аспект“. Дел од резултатите на анализата се следните: Нема позначајни…


IME

Повеќе жени на менаџерски позиции

Во рамки на програмата за Зголемување на вработливоста на пазарот (Increasing Market Employability – IME),  поддржана од страна на Швајцарската Агенција за развој и соработка (SDC), а имплементирана од страна на агенциите Свисконтакт (Swisscontact) и Преда…


unicef

UNICEF – Анализа на состојбата: Сексуална злоупотреба на деца

Канцеларијата на UNICEF во Скопје во Декември 2010 година објави Анализа на состојбата: Сексуална злоупотреба на деца. Оваа студија беше изработена од страна на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј” –…


andrea spar 1

Андреа Спехар – вонредна Професорка на Универзитетот на Гетеборг

Андреа Спехар е вонредна професорка по политички науки на Универзитетот во Гетеборг, Шведска и истражувач во Центарот на Универзитетот за Европски Истражувања (CERGU). Полиња на нејзиниот интерес се миграционата политика, развој на политичките партии и развојни политики за родова…


radica todorovska1

Родова рамноправност – политичко интегративен предизвик за современиот Балкан (низ примерот на државите од бившиот југословенски сојуз)

Анализата „Родова рамноправност – политичко интегративен предизвик за современиот Балкан (низ примерот на државите од бившиот југословенски сојуз)“, изработена од Мр. Радица Тодоровска ја разгледува родовата рамноправност во политиката. Подолу во текстот е абстрактот на анализата,…