Женева-Усвоен е договорот за зголемена заштита на работниците кои се соочуваат со насилство и вознемирување.

На 21 Јуни 2019, од страна на Интернационалната Трудова Организација од Женева е усвоен договорот за зголемена заштита на работниците кои се соочуваат со насилство и вознемирување.