Untitled2

Жените во политика – РЕАКТОР

РЕАКТОР Истражување во акција е организација која се занимава со истражувања со цел креирање политики. Со поддршка од Француската Амбасада во Скопје и Националниот Демократски Институт, РЕАКТОР реализираше истражување, кое опфати 402 испитаници, советнички и советници од…


08328135f3d1967c

Изборен закон

Изборниот Закон на Република Македонија претрпе неколку измени од осамостојувањето до денес со цел да се овозможи зголемување на учеството на жените во институциите на државата. Последната верзија на Изборниот закон можете да ја најдете…