ПРАВНИ РЕГУЛАТИВИ

08328135f3d1967cРепублика Македонија има законски и подзаконски решенија кои овозможуваат подобрување на родовата еднаквост. Овде може да ги најдете сите решенија од различни области.