Здравство, Насилство врз жени и семејно насилство, Труд и социјала

Подзаконски акти за справување со семејно насилство

Во согласност со Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, институциите задолжени да го спроведуваат донесоа сопствени правилници кои го регулираат постапувањето во рамки на институциијата. Во продолжение се правилниците усвоени од Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи и Министерството за здравство.
ПРАВИЛНИК ЗДРАВСТВО
ПРАВИЛНИК МВР 2
ПРАВИЛНИК МВР
ПРАВИЛНИК МТСП 2
ПРАВИЛНИК МТСП