Општо

Дали жените и мажите се подеднакво емоционално интелегентни?

И покрај тоа што сме еднакви во целокупното ниво на емоционалната интелегенција (EQ), мажите и жените имаат различни компетенции на интелигенција, кои се сметаат за родови специфични. “Како што пишувам во мојата книга “Силата на перцепцијата”, вели Шон Ендруз за Форбс- генерално, жените имаат тенденција да постигнуваат повисоки резултати од мажите во областите на емпатија, меѓучовечки односи и социјална одговорност. Мажите имаат тенденција да постигнуваат повисоки резултати отколку жените во областите на толеранција на стрес и самопочитување (или доверба)“.

Неодамнешните истражувања кои ја истражуваат емоционалната интелигенција сугерираат дека овие разлики може да играат улога во родовиот јаз. Момчињата ги учат многу рано да бидат конкурентни, самоуверени, наметливи, одлучни, па дури и агресивни. Нив им се кажува за хиерархијата и дека победата е најважната работа. Девојчињата добиваат многу различни пораки во детството. Тие се социјализираат, се учат да негуваат, да се грижат за другите, да покажат емоции и да бидат емпатични. Девојчињата учат дека процесот е поважен од победата и дека односите се клучни.

Во овие рани лекции, момчињата започнуваат да развиваат вештини за да бидат сигурни и уверени. Девојките започнуваат да ги развиваат вештините на емпатија и меѓучовечки односи. Ние продолжуваме да ги примаме овие засилени пораки во зрелоста и ги носиме овие однесувања и верувања и на работното место. Тогаш не е изненадување што мажите ги надминуваат жените во вештините на EQ на доверливост и самодоверба, а жените ги надминуваат мажите во вештините на EQ на емпатија и меѓучовечки односи. Нашата невробиологија исто така игра улога, но притисоците за социјализација за тоа како треба да се однесуваме во општеството се скоро неизбежни за повеќето од нас.

Па, како ова се однесува на работата и лидерството? Кога бираме лидер; повеќето луѓе имаат тенденција да размислуваат во машки план. На пример, сметаме дека се конкурентни, самоуверени, наметливи, решителни или независни. Ретко ги слушаме лидерските карактеристики како што се емпатија, меѓучовечки врски, комуникации, соработка или поддршка. Сѐ асоцира на лидерски црти со однесувања за кои се верува дека се почести или посоодветни кај мажите.

Проблемот е во тоа што лидерските квалитети се исти како оние што се користат за опишување на машките, бидејќи процесот на социјализација произведува очекување дека машките социјални квалитети, исто така, се чини дека се лидерски квалитети. Затоа, верувањето е дека кога жените се на лидерски позиции, тие треба да демонстрираат доминација и авторитет, исполнувајќи ги очекувањата.  Авторитативното  однесување се смета за помалку пожелно кај жените, создавајќи го класичниот двоен стандард што ги фаворизира мажите. Вкрстениот притисок на квалитети што луѓето ги претпочитаат кај жените и авторитативните квалитети што луѓето ги претпочитаат кај лидерите, им создаваат огромен товар на женските лидерки кои се обидуваат да најдат стил на лидерство што функционира за нив.

Што можеме да сториме?

Прво, сменете како избирате лидер. Треба да ја прошириме нашата дефиниција за она што го прави добар водач. Зошто да не можат да бидат емпатични? Оваа особина не одзема ништо од суштината, интелигенцијата, аналитичката способност или капацитетот да мобилизира тим кон целта. Може ли тие да бидат општествено одговорни, поддршка или голем соработник?

Второ, важно е да се знае дека не сите мажи и жени спаѓаат во родово-специфични модели на интелигенција споменати погоре. Луѓето се силни во сите различни карактеристики на EQ, а добра вест е дека можете да го подигнете нивото на целокупната емоционална интелигенција со само малку фокус и напор. За разлика од личноста или коефициентот на интелигенција, EQ за мажи и жени може да се подобри со возраста – и се надеваме дека ќе се случи.