Вести

Грузија воведува човекови права и родова еднаквост во наставните програми на училиштата

Човекови права, родова еднаквост, здрав начин на живот и репродуктивно здравје наскоро ќе бидат составен дел на наставната програма во Грузија.

Министерството за образование и наука на Грузија потпиша Меморандум за разбирање со Заедничката програма на Обединетите нации за родова рамноправност за да им помогне со тековната ревизија на Националната програма и да помогне да се интегрираат прашањата на човековите права, родовата еднаквост и здрав начин на живот во образовната програма со поддршка на Владата на Шведска.

Соработката меѓу Министерството за Грузија и три агенции на Обединетите нации (УНДП, УНФПА и UN Women) опфаќа три главни области на средното образование:

  • формално образование во училиштата;
  • неформалното образование, вклучително и за изборни предмети и едукација на родителите;
  • стручно образование и обука.

ОН ќе му помогне на Министерството за образование да се анализира програмата на училиштата и колеџите од аспект на родовата еднаквост, развој на нови образовни програми, надградба на наставни методологии и споделување на најдобрите меѓународни практики во унапредувањето на човековите права, родовата еднаквост и здравиот начин на живот преку општо образование.