Вести

Повик за менторки

Здружението на бизнис жени (ЗБЖ/ABW) со седиште во Скопје, заедно со Бизнис конфедерација на Македонија и Институт за менаџмент поддршка, го спроведува проектот „ПРОГРАМА ЗА (САМО)ВРАБОТУВАЊЕ НА САМОХРАНИ МАЈКИ“, финансиран од Европската Унија.
За проектните активности во рамки на проектот објавува Повик за ангажирање на менторки – бизнис жени и/или жени менаџери за менторски процес и менторирање на самохрани мајки и жени жртви на семејно насилство, за вработување или самовработување – започнување на сопствен бизнис. Апликантките треба да достават комплетна документација со сите барани документи на е-маил: info@abw.mk

Краен рок за пријавување е најдоцна до 28.07.2017, петок, до 12 часот со назнака Апликација за менторка.

Повеќе детали за повикот можете да најдете тука