Вести

Стипендии за државни службеници

Европскиот фонд за Балканот (ЕФБ) го објави новиот повик за апликации за својата главна програма за стипендии за владини претставници. Тоа е практична образовна програма која ги поддржува администрациите на Западен Балкан преку едукација и мотивирање на јавните службеници да ги практикуваат и да се залагаат за европските принципи на јавната администрација.

Таа е насочена кон владините претставници од Западен Балкан кои имаат желба да поминат тримесечнo стажирање во институциите на владата на ЕУ во Австрија, Чешка, Франција, Германија, Италија, Полска, Португалија, Словачка, Словенија, Шпанија и Шведска.

Основната цел на програмата е да даде поттик за реформите управувани од страна на ЕУ во Западен Балкан, преку градење на капацитетите на поединци кои дејствуваат како агенти на промени. Програмата цели амбициозни владини претставници со силна посветеност да придонесат кон развојот на нивните општества кои се доживотни ученици, стекнуваат вештини и ги прошируваат своите хоризонти во текот на нивните кариери.

Повеќе детали за програмата и начинот на аплицирање можете да најдете тука.