Вести

Завршна Конференција ,,Мониторинг на работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер"

ЦЕНТАРОТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ОПШТИНА СТРУМИЦА организира завршна конференција во рамки на проектот ,,Мониторинг на работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер” на 23.01.2018 година (вторник), во просториите на ЕУ Инфо Центар – Скопје, ул. ,,Св. Кирил и Методиј” 52-б, 1000 Скопје, со почеток во 11:00 ч.
Во рамки на конференцијата ќе биде презентиран Извештајот од мониторингот на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, како и другите разултати постигнати со имплементација на активностите кои беа предвидени со овој проект.
Проектот се спроведува од јуни 2017 година како дел од проектот ,,Граѓанска алијанса за трансоарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната администрација од страна на граѓанските организации”, кој е финансиран од Европската Унија, а го спроведуваат Фондација Отворено општество – Македонија и ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии.
За дополнителни прашања и/или информации, слободно контактирајте ги на тел. 071 644 136 и/или е-маил: ruzicagoceva31@gmail.com (лице за контакт: Ружица Маткова Гоцева – проектна менаџерка).