Анализи, Вести

Анализа за состојбата на жените во рурални средини – Повеќе пречки отколку можности

Хелсиншкиот комитет за човекови права во рамките на проектот ,,Поддршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и различностите” поддржан од Британската амбасада во Македонија, објави анализа за состојбата со остварување на правата на жените во руралните средини во три обласи: образование, социјална и здравствена заштита. Анализата го опфаќа и проблемот со малолетничките бракови, кои се уште се присутни во руралните средини. Авторки на анализата се: д-р Дијана Стојановиќ Ѓорѓевиќ, Тања Томиќ, Виолета Куновска и
Ана Василева

Анализата на македонски јазик е достапна на следниот линк:
http://mhc.org.mk/reports/746?locale=mk#

Анализата на албански јазик е достапна на следниот линк:
http://mhc.org.mk/reports/746?locale=sq#.WrQlYYjwbIU