Вести

Полагање стручен испит за наставници и стручни соработници во пролетниот испитен рок во 2020 година

Во Државниот испитен центар во пролетниот  испитен рок во период од  23.3 до 30.4.2020 година ќе се реализира испитна сесија  за стручен испит. Пријавата со комплетната документација се доставува до Државниот испитен центар ИСКЛУЧИВО по пошта на адреса на ул.„Васил Ѓоргов“ бб., 1000 Скопје, најдоцна до 10.03.2020 година (вторник).

Повеќе детали може да се најдат на следниот линк