Вести

КОНКУРС за учеснички на програмата “Future is Feminist”

“Фондацијата Фридрих Еберт – Скопје” во соработка со “Асоцијацијата за инклузивен и одржлив развој – SIGA” распишуваат КОНКУРС за учеснички на програмата “Future is Feminist”. Програмата “Future is Feminist” претставува серија на обуки за млади и инспиративни девојки и жени кои се спремни да учат, напредуваат, водат и служат на демократските процеси и целат кон развој на нивната кариера во бизнисот или политиката. Обуката треба да обезбеди разбирање и вештини за управување со човечки ресурси, буџет, приоритети и време, како и продлабочени знаења за принципите на женското владеење. Оваа програма се разликува од останатите обуку во тоа што допира до лични и политички прашања. Обуката се фокусира на четирите клучни карактеристики: знаење, ставови, вештини и навики. Со таа цел, пред почетокот на обуката предвидена е проценка на потребите на учесничките. Обуката се организира во период од 6 месеци (април- ноември) во кој ќе се одржат 4 тематски единици во траење од 2 дена или вкупно 8 работни дена

Повеќе информации за програмата и критериумите за учество можете да најдете ТУКА